Dorian Widawski to wszechstronny aktywista, który pokazuje, że kultura może służyć jako medium pozytywnych zmian społecznych i integracji mieszkańców. 

Jest absolwentem socjologii i kulturoznawstwa na Wydziale Artes Liberales oraz sztuk społecznych w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Nieustannie poszerza swoje horyzonty poprzez uczestnictwo w kursach takich jak Szkoła Patrzenia, Szkoła Dramaturgów Społecznych czy Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych.

 Dorian Widawski Fot. Bartek Kuzia

Wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności, Dorian Widawski aktywnie angażuje się w działalność artystyczną i społeczną, w tym w prowadzenie spotkań i warsztatów. Ich przykłady to: „Blok Furii” na warszawskiej Pradze oraz cykl „Dlaczego wspólnota jest sztuką?” w ramach Slot Art Festival. Ponadto zainicjował on i skoordynował projekt Odsłuch Społeczny – zespół tworzący podcasty o tematyce społecznej. Pracuje również jako animator sąsiedzki w Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Od czerwca 2022 roku jest radnym osiedla Grochów Północny.

Widawski zawodowo zajmuje się również teatrem. Był reżyserem i producentem w 3kolektywie, gdzie wyreżyserował spektakle „Moje miasto” i „Deklaracja rebelii”, prezentowane w Stole Powszechnym. Ponadto stworzył instalację nawiązującą do „Manifestu ksenofeministycznego”, która została zaprezentowana na Biennale Warszawa. W 2020 roku pełnił funkcję producenta w ramach Festiwalu Nowe Epifanie. Dodatkowo regularnie publikuje teksty na temat teatru.

Spotkanie z Łukaszem Drozdą w Domu Sztuki. Fot. Karol GiecewiczSpotkanie z Łukaszem Drozdą w Domu Sztuki. Fot. Karol Giecewicz

Dorian Widawski od roku 2021 współtworzy Dom Sztuki, czyli oddolny dom kultury działający na warszawskim Grochowie. Ten eksperymentalny projekt polega na udostępnieniu prywatnej przestrzeni, w której ludzie mogą integrować się i współpracować. W Domu Sztuki organizowane są wydarzenia takie jak koncerty, spotkania, spacery i pokazy filmowe. Początkowo była to prywatna inicjatywa, która w 2021 roku przekształciła się w fundację. Jej celem jest współtworzenie tożsamości dzielnicy, podejmowanie działań związanych z kulturą, sztuką, edukacją i animacją, wspieranie współpracy między sąsiadami oraz upowszechnianie wiedzy dotyczącej ochrony środowiska, praw człowieka i dziedzictwa lokalnego.

„Grochów szczęśliwy” – spotkania o przyszłości i o architekturze. Fot. Paweł Wiszomirski

Dzięki stypendium artystycznemu m.st. Warszawy Dorian Widawski mógł pracować na rzecz Domu Sztuki – koordynować, zdobywać środki i tworzyć sojusze, a także organizować wydarzenia dostępne w repertuarze tego miejsca. W maju, jako część cyklu „Grochów gadany”, odbyło się spotkanie z urbanistą i mieszkańcem Grochowa, Łukaszem Drozdą. Od maja do lipca miał zaś miejsce cykl wydarzeń o mieście i klimacie zatytułowany „Grochów szczęśliwy”. Pierwsze spotkanie skupiło się na architekturze miasta szczęśliwego. Wzięła w nim udział architektka Agata Twardoch i autorka „GRO. Ilustrowanego atlasu architektury Grochowa” Anna Wrońska. W czasie drugiego spotkania omawiano zagadnienie przyszłości odpornej na kryzysy. Jego gościniami były socjolożka Joanna Erbel i kulturoznawczyni Weronika Parfianowicz. Trzecie wydarzenie, z udziałem przyrodniczki Magdaleny Galus i dziennikarki Agnieszki Kowalskiej, skoncentrowane było na dziedzictwie przyrodniczym. Cykl zakończył się ekologicznym spacerem po rezerwacie Olszynka Grochowska, poprowadzonym przez ornitologa i poetę Michała Książka. W przyszłości w Domu Sztuki planowane jest również utworzenie biblioteki i tablicy sąsiedzkiej, umożliwiającej wymianę ogłoszeń i informacji. 

Działania Doriana Widawskiego, jego zaangażowanie i wypracowywane wraz z lokalną społecznością rozwiązania stanowią inspirację dla tych, którzy chcą wykorzystać sztukę do budowania lepszej przyszłości.

Katarzyna Niedurny

Spotkanie z cyklu „Grochów szczęśliwy”. Biodróż po Olszynce Grochowskiej z Michałem Książkiem. Fot. Weronika Kuźma