Kontakt

W przypadku pytań związanych z tematem stypendiów, prosimy o kontakt w dni powszednie w godzinach 9:00–15:00 pod nr telefonu: +48 22 44 30 372
oraz +48 22 44 30 354 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
stypendia_artystyczne@um.warszawa.pl

W sprawach dotyczących witryny, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: redakcja@dwutygodnik.com