Aleksandra Litorowicz

2021

Wróć do wyników wyszukiwania

Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie SWPS, gdzie dziś jest wykładowczynią na kierunku School of Ideas i School of Form. Swoje działania jako badaczka miejska i animatorka kultury Litorowicz zaczynała od street artu – stworzyła portal dokumentujący warszawską sztukę publiczną puszka.waw.pl. Puszka to też nazwa założonej w 2010 roku fundacji, której pozostaje prezeską i członkinią zarządu. „Traktujemy miasto jako opowieść. Przestrzeń publiczna i wpisane w nią praktyki artystyczne są bardzo ważnymi bohaterami tej opowieści. Sztuka publiczna, sztuka ulicy, street art, graffiti – to pojęcia nieostre i trudne do jednoznacznego określenia, jednak wszystkie one odpowiadają przyspieszonym rytmom życia miejskiego” – można przeczytać w „Sztuczkach miejskich”, miniprzewodniku po sztuce w przestrzeni publicznej wydanym przez fundację (2013). Badaczka pracowała też przy raporcie „Mury. Diagnoza dynamiki środowiska twórców malarstwa monumentalnego” dla Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej (2016). W międzyczasie wydała książkę „Subkultura hipsterów. Od nowoczesnej etyki do ponowoczesnej estetyki” (Warszawa 2012).

 Aleksandra Litorowicz Fot. Michał Matraszek

W ramach działań fundacji Puszka Litorowicz kieruje konkursem FUTUWAWA (pierwsza edycja miała miejsce w roku 2012) oraz wirtualną przestrzenią wystawienniczą o tej samej nazwie (futuwawa.pl). Jest to portal prezentujący projekty architektoniczne, urbanistyczne i artystyczne, „których utopijność/dystopijność/futurystyczność sprawia, że nie mogą być zrealizowane ze względów planistycznych, technologicznych, finansowych”. Pokazywane są w nim „także te projekty, które są gotowe do realizacji i być może, w bardzo niedalekiej perspektywie, pojawią się na mapie Warszawy”. Dotychczas odbyło się pięć edycji związanego z portalem konkursu, w tym ostatnia, w roku 2021, pod hasłem „Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości?”. Innym dużym projektem Puszki (przy współpracy z Fundacją Bęc Zmiana) i Litorowicz w roli ekspertki, a zarazem koordynatorki, były „Place Warszawy (do odzyskania)” (2017–2019). „Dziesiątki wypraw w teren, setki fotografii, prawie pół tysiąca ankiet, warsztaty, spacery i analizy, w końcu wystawa «Place. Instrukcja użycia» [w ZODIAK-u, Warszawskim Pawilonie Architektury – przyp. red.] oraz towarzyszący jej program performatywny pozwoliły uwolnić wiedzę grona badaczy i ekspertów, a także mieszkańców i mieszkanek Warszawy” – pisały koordynatorki w publikacji podsumowującej projekt. Otrzymał on później nagrodę w miejskim konkursie dla inicjatyw pozarządowych S3KTOR za rok 2019. Projektem fundacji Puszka jest także Szkoła Architektury Społeczności – prowadzony od roku 2020 cykl zajęć dla studentów architektury realizowany we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej. Litorowicz pisze też dla „Notesu Na 6 Tygodni”.

Najnowszym projektem Aleksandry Litorowicz jest „Miastozdziczenie”, realizowane w ramach stypendium artystycznego m.st. Warszawy – to zwrot ku nieantropocentrycznemu myśleniu o mieście. Celem jest stworzenie bloga edukacyjnego o warszawskiej międzygatunkowości: dostępnego dla każdego kompendium wiedzy na temat bioróżnorodności i stosowanej ekologii miejskiej, zbioru pogłębionych wywiadów z ekspertami różnych dziedzin (biologami, ekonomistami, urbanistami, urzędnikami) i w końcu przeglądu praktyk, strategii i inicjatyw wspierania wspólnego życia ludzkich i nie-ludzkich mieszkańców miasta.

„Fauna Warszawy”, 2011, specjalnie dla Miastozdziczenia narysował Mariusz Tarkawian„Fauna Warszawy”, 2011, specjalnie dla Miastozdziczenia narysował Mariusz Tarkawian