Stypendia artystyczne
m.st. Warszawy / Biogramy

Poznajcie stypendystki i stypendystów z lat 2020-2024. W biogramach znajdziecie najciekawsze wątki z ich twórczości oraz opisy projektów stypendialnych.

Miasto stołeczne Warszawa przyznaje stypendia artystyczne na okres półroczny i roczny, w ośmiu dziedzinach: film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, taniec, teatr, sztuki wizualne i design oraz upowszechnianie kultury. Stypendia pozwalają realizować pomysły artystyczne najbardziej obiecujących twórczyń i twórców, zarówno z dorobkiem, jak i debiutujących. Setki nadsyłanych co roku zgłoszeń przegląda i ocenia 9-osobowa komisja stypendialna.

Garść faktów: od 2009 roku stypendia przyznano 593 osobom, a Warszawa przeznaczyła na ten cel ponad 18 milionów złotych! W grudniu 2023 roku ogłoszona została lista kolejnych 55 stypendystek i stypendystów, którzy będą realizować swoje projekty artystyczne w 2024 roku, a dostaną na ten cel wsparcie w łącznej wysokości ponad 2 mln zł.

Więcej informacji na stronie stypendia.um.warszawa.pl.