Małgorzata Krej

2020

Wróć do wyników wyszukiwania

Jest pedagogiem i muzykiem. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Chełmie. Współzałożycielka Kapeli ze Wsi Warszawa i skrzypaczka w pierwszym składzie zespołu. Studiowała pedagogikę na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom w 2000 roku) i muzykoterapię w rehabilitacji na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej na łódzkiej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów (dyplom w 2002 roku). Pracowała w kilku przedszkolach, co roku zdobywając z dziećmi nagrody w wielu lokalnych konkursach i przeglądach. W 2007 roku nagrała płytę z chórem dziecięcym przedszkola Akademia Uśmiechu.

W 2008 roku otworzyła Przedszkole Niepubliczne „Agatka” w Warszawie, z myślą o kształceniu muzycznym dzieci. Pracuje tam jako nauczycielka rytmiki i prowadzi – działający od samego początku istnienia placówki – chór dzieci w wieku od trzech do sześciu lat, któremu akompaniuje na skrzypcach. Przez trzynaście lat istnienia chóru dzieci nagrały płytę z kolędami i jasełkami, występowały m.in. w Studiu Polskiego Radia. Od kilku lat biorą udział w programie Akademia Chóralna, organizowanym przez Narodowe Forum Muzyki. Są także doceniane na konkursach piosenki dziecięcej. Jako zespół teatralny Parlando wystawiają spektakle muzyczne (III nagroda na Warszawskim Festiwalu Teatralnym Młodych w kategorii do lat dwunastu).

 Małgorzata Krej Archiwum prywatne

Od 2019 roku Małgorzata Krej prowadzi warsztaty w dwóch warszawskich szkołach podstawowych na Woli – Szkole Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy i Szkole Podstawowej nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. To z ich uczniami pracowała nad projektem wspieranym przez stypendium artystyczne m.st. Warszawy pt. „Do trzech razy sztuka”. Był on poświęcony kompozycjom dla dzieci autorstwa Edwarda Pałłasza (1936–2019), Adama Skorupki (ur. 1938) i Romualda Twardowskiego (ur. 1930). W ramach projektu przygotowany został złożony z dziesięciu utworów repertuar koncertowy. Niestety plany występów na festiwalach teatralnych dla dzieci zostały pokrzyżowane przez wybuch pandemii COVID-19 i przejście uczniów na system nauki zdalnej. Dalsze działania należało więc gruntownie przeformułować. W tych niecodziennych okolicznościach Krej napisała scenariusze sześciu słuchowisk, które w warunkach stacjonarnych mogą być realizowane na scenie po prostu jako spektakle. Wykorzystała do tego kompozycje Pałłasza, Skorupki i Twardowskiego, a także wiersze i teksty Jana Brzechwy, Wandy Chotomskiej i Doroty Gellner. Scenariusz słuchowiska „Portrety” został już zrealizowany zdalnie przez chór Agatki oraz uczniów klasy drugiej ze Społecznej Szkoły Integracyjnej nr 100 STO.

Paradoksalnie, pandemia wymusiła zmianę założeń projektu na jeszcze bardziej otwarte, włączające więcej uczestników, a zarazem równie interaktywne. „Forma słuchowisk jest niezwykle pomocna w pracy z najmłodszymi uczniami i przedszkolakami. Nagrywanie poszczególnych wypowiedzi, możliwość korygowania, praca nad jakością nagrania i wspólne opracowywanie całości słuchowiska jest dla dzieci wspaniałym doświadczeniem – pisze Krej. – Co więcej, uczniowie z różnych szkół mogą wymieniać się swoimi projektami lub poszczególnymi nagraniami i w ten sposób tworzyć wspólne słuchowiska. (…) Dzieci w tym wieku lubią uczestniczyć w opracowywaniu tekstu, więc warto je do tego zachęcić i wykorzystać ich pomysły”.