Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Realizuje wideoreportaże o sztuce współczesnej.
Od 2005 roku współpracuje z TVP Kultura. Zrealizowała tam m.in. program „Videofan”, którego gośćmi były twórczynie i twórcy z obszaru sztuki wizualnej, jak Zorka Wollny, Honorata Martin, Ewa Zarzycka, Małgorzata Goliszewska. Współtworzyła też cykl edukacyjny „Którędy po sztukę”, serię „Portrety”, przedstawiającą sylwetki współczesnych artystek i artystów, czy „Rzecz Polską”, cykl dokumentalny o historii polskiej sztuki użytkowej. 

 Anna Zakrzewska Fot. Maria Cegielska

Anna Zakrzewska jest także twórczynią filmów dokumentalnych. Zadebiutowała w 2009 roku wyreżyserowanym wraz z Joanną Turowicz dokumentem „Każde dotknięcie zostawia ślad. Alina Szapocznikow”. Dokument, z pięknie zrealizowanymi przez Kacpra Lisowskiego zdjęciami, opowiada o twórczości znanej rzeźbiarki. Film jest próbą dotarcia pod zasłonę legendy i pokazania artystki jako żywej osoby. Film przedstawia również interpretacje prac Szapocznikow dokonywane przez jej przyjaciół. 

Dwa lata później Zakrzewska zajęła się duetem KwieKulik, czyli Zofią Kulik i Przemysławem Kwiekiem, małżeństwem artystów. Przy okazji premiery tego filmu mówiła w jednym z wywiadów: „Widzę swoją rolę jako tłumacza pomiędzy światem sztuki, często postrzeganym jako hermetyczny i niezrozumiały, a zwykłym odbiorcą. W Polsce nadal zbyt rzadko artyści są obiektem zainteresowania dokumentalistów. Zależało nam na tym, aby «KwieKulik» przekraczał ciasną kategorię filmów o sztuce”.

Twórczość Zakrzewskiej zapowiedziała zbliżenie, jakie nastąpiło później między sztuką a filmem. Kilka lat po wspomnianej rozmowie wyjdzie przecież książka „Kino-Sztuka. Zwrot kinematograficzny w polskiej sztuce współczesnej”. Nie tylko artyści zaczną robić pełnometrażowe kino, ale i zacznie powstawać pełnometrażowe kino fabularyzujące historie artystów.

Za film o duecie KwieKulik Zakrzewska, wraz ze współreżyserką Joanną Turowicz, otrzymały wyróżnienie na Krakowskim Festiwalu Filmowym. W uzasadnieniu podkreślano „wartościowe przywołanie tradycji polskiej awangardy”.

W 2018 roku Anna Zakrzewska wróciła do przedstawiania historii artystów w krótkometrażowym reportażu. Tym razem zdecydowała się sportretować Mirosława Bałkę. „Mirosław Bałka. Nerw. Konstrukcja” to obraz, który reżyseruje już samodzielnie. Okazją do stworzenia filmu jest otwarta w 2015 roku w Muzeum Sztuki w Łodzi wystawa o tym samym tytule.

Od 2019 roku Anna Zakrzewska, wraz z Łukaszem Rondudą, pracuje nad filmem dokumentalnym „Lot”, poświęconym Romanowi Stańczakowi, którego praca reprezentowała Polskę podczas Biennale Sztuki w Wenecji w 2019 roku. W filmie będzie można śledzić proces powstawania wieloznacznej rzeźby, przenicowanego na drugą stronę samolotu.

W ramach stypendium artystycznego m.st. Warszawy reżyserka pracowała nad scenariuszem filmu „Wielki Xawery”, o Xawerym Dunikowskim i uwikłaniu jego życiorysu w historię przemian społecznych. Artystka chce, aby film przywrócił pamięć o bliskich związkach artysty z Warszawą.