Rafał Wilk to artysta pochodzący z Jeleniej Góry (nie z Zielonej Góry – to często występująca pomyłka, w 2010 roku powstał nawet film „Zielona z Jelenią mylą mi się” z udziałem artysty). Początkowo zajmował się przede wszystkim malarstwem, dopiero z czasem zainteresował się fotografią i wideo. Ryszard Woźniak, w którego pracowni Wilk realizował dyplom z malarstwa, pisał o nim: „Poszukuje własnej wypowiedzi na styku malarstwa, fotografii, filmu, między obrazem jednostkowym a multiplikowanym. Jego prace mają często charakter symulacji. Z upodobaniem podszywa się pod narratora opowieści z przeszłości”.

W jego pracach istotne są wątki historyczne, traktowane jako komentarze do współczesności, oraz impresje z podróży, które artysta tematyzuje w swoich cyklach malarskich (seria „Maroko Atlas”, 2017; „Ateny”, 2019; „Wielka Izera”, 2018, „Mazowiecka”, 2018).

W ramach zbiorowej wystawy „Co pozostało” (2018) w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim przedstawił realizację „Denken, Gedenken, Danken”. Pokazał wtedy serię fotografii samochodów z naklejką z hasłem „Pamiętamy” odwołującą się do symbolu powstania warszawskiego. Jednocześnie zaproponował własną serię ironicznych wlepek z hasłami: „1968 – przypominamy sobie”, „2012 – mamy w sercu”, „2010 – zapominamy”, „17 000 lat p.n.e. – pamiętamy”.

 Rafał Wilk Archiwum prywatne

Na wystawie „Milczenie dźwięków” w Muzeum Współczesnym Wrocław w 2015 roku zaprezentował wideo „Last Time” poświęcone zielonogórskiej synagodze spalonej podczas nocy kryształowej. 

Tematyką Zagłady zajmował się także na wystawie w warszawskiej galerii Monopol „Było sobie życie” (2017). Punktem wyjścia wystawy była inna praca artysty – film „Dom pod zwariowaną gwiazdą”, pokazujący wydarzenia, które rozegrały się w warszawskim zoo podczas niemieckiej okupacji, kiedy Jan i Antonina Żabińscy ukrywali Żydów w willi na terenie ogrodu zoologicznego. W galerii Monopol Wilk ukazuje postać Szymona Tenebauma – przedwojennego entomologa, którego kolekcję zawierającą ponad pięćset tysięcy owadów udało się ocalić Żabińskim.

Obecnie artysta skupia się na malarstwie przedstawiającym, przygotowując cykl obrazów opartych na miejskich legendach wokół zapomnianej historii Warszawy. Przygotowane w nieco futurystycznej estetyce obrazy, tytułowane często nazwami poszczególnych dzielnic Warszawy, można oglądać na stronie internetowej artysty.

Rafał Wilk w swojej pracowniRafał Wilk w swojej pracowni

W ostatnich pracach Wilk zainteresował się sportem – dyscyplinami rozgrywanymi na peryferiach aktywności zaliczanych do dziedziny kultury fizycznej. W efekcie powstała wystawa „Sport w wielkim mieście”, prezentowana w galerii Art Walk na placu Europejskim w Warszawie (2019), przeplatająca ze sobą współczesne i przeszłe obrazy istniejących i zapomnianych dyscyplin sportowych, oparta na materiałach dokumentalnych.

Jedną z takich dyscyplin jest ringo – gra wymyślona przez Włodzimierza Strzyżewskiego w stolicy w 1959 roku. W ramach stypendium artystycznego m.st. Warszawy Wilk zrealizował scenariusz do filmu dokumentalnego o grze w ringo.